Deze website is beveiligd met een PKI overheidscertificaat.

Driehonderdduizend Euro extra voor dierenhulp

Amsterdam

De gemeenteraad van Amsterdam trekt 300.000Euro extra uit voor dierenhulp bij minima. Mensen met een minimum te besteden inkomen kunnen op dit geld aanspraak maken voor bijvoorbeeld een bezoek aan de dierenarts.

 

Volgens de gemeente Amsterdam wordt deze regeling de afgelopen jaren meer intrek gekomen en zijn de uitgaven verdrievoudigd, de regeling is in 2016 ingevoerd.

 

Wel wordt het beleid aangescherpt: een aantal behandelingen zonder acute medische noodzaak worden niet meer (volledig) vergoed. De gemeente heeft als uitgangspunt dat het eerste dierenartsbezoek, waar chippen en registreren onder valt, voor 100 procent wordt vergoed. 

 

Indien de behandeling medisch noodzakelijk is  wordt deze voor 50% vergoed tot een maximum van 300Euro, ook voor de sterilisatie van een kat krijgt men een vergoeding tot 50% van de kosten. Voor honden en konijnen vervalt deze  vergoeding en vervalt voor konijnen de vergoeding voor het chippen en registreren.

 

Wel moeten dierenartsen  het komende jaar richtlijnen opstellen voor medisch noodzakelijke behandelingen, zo krijgt de gemeente meer inzicht in de wijze van declareren en men voor eenzelfde behandeling  de kosten beter in beeld krijgt.

 

Lees meer dierennieuws op: https://actueeldierennieuws.nl/

Download folder (PDF)
Dier gevonden?
AlertAdvertentie