Disclaimer

Petlook BV betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar website. Dat geldt ook voor de keuze van informatie van derden die zij op haar site ter beschikking stelt. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. Petlook BV heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden Petlook BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.