Dierenartsen belangrijke spil tegen illegale hondenhandel

Hond · 4 minuten leestijd

Dierenartsen hebben een belangrijke positie in het bestrijden van illegale hondenhandel, zij zijn de deskundige waar de slachtoffers van de hondenhandel aankloppen. De dierenarts zal altijd trachten het dier te helpen daar waar mogelijk en de eigenaar voorlichting te geven over dat gene wat er is misgegaan, ook zal hij trachten de ‘situatie’ te herstellen.

Het herstellen kan verschillende zaken inhouden, dat kan variëren tussen het op orde brengen van de registratie en de benodigde vaccinaties toe te dienen tot het behandelen van ziektes en/of verwondingen. Door dat de dierenarts het eerste aanspreekpunt is voor de slachtoffers is hij een belangrijke bron voor de opsporingsdienst die de illegale hondenhandel bestrijd het NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Dierenarts als betrouwbare bron

Een dierenarts wordt door het NVWA gezien als een betrouwbare bron, na een melding beoordeeld een team van inspecteurs de ernst van de melding, hierbij wordt gekeken naar de aard van de melding en of de melding door het NVWA, politie of het L.I.D. (landelijke Inspectie Dierenbescherming) moet worden opgepakt. Zo is de politie verantwoordelijk voor daadwerkelijke dierenmishandeling, het L.I.D. is verantwoordelijk voor de meldingen over verwaarlozing van dieren, zowel bij particulieren, pensions, fokkers etc., de inspecteurs van het N.V.W.A. gaan achter de meldingen aan omtrent handelaren in honden.

Bewijsstukken

Als een dierenarts een melding doet moet deze vergezeld gaan van een aantal bewijsstukken zoals foto’s van het dierenpaspoort, van de hond en het gebit, ook dient duidelijk omschreven te worden wie de huidige eigenaar van de hond is zodat, indien nodig, de opsporingsdienst contact op kan nemen voor verder onderzoek.

Alleen als allen samenwerken kunnen we uiteindelijk het dierenleed in de illegale hondenhandel stoppen.

Gerelateerde artikelen