Ouderdomsverschijnselen bij uw kat

Kat · 2 minuten leestijd

Luie kat

We bespreken in dit artikel signalen die kunnen wijzen op gezondheidsproblemen bij uw oudere kat. U zult zich wellicht afvragen wanneer u uw kat als een senior moet beschouwen. Net als mensen blijven de jaren tellen ook al doen we ons voor als ‘oudere-jongeren’. Dat doet uw kat ook. Vanaf 7 jaar noemen wij een kat ‘senior’. Omgerekend is hij dan in mensen-jaren 50 jaar oud. Hij is nog fit en staat volop in het leven, maar stiekem beginnen ze langzaam last te krijgen van ouderdomskwaaltjes. Welke dat kunnen zijn is heel divers en soms niet meteen herkenbaar. Als eigenaar is het daarom noodzakelijk problemen op tijd te ontdekken. 

Gewicht en vacht

Een smoezelige, doffe vacht en klitten zijn signalen dat uw kat mogelijk ziek is. Een onverzorgde huid kan ook duiden op gewrichtspijn (artrose), waardoor uw kat zichzelf niet meer goed kan verzorgen. Het is belangrijk dat u de klitten zo snel mogelijk verwijdert en te (laten) onderzoeken wat het achterliggende probleem is.

Daarnaast moet u de huid van uw kat regelmatig controleren op knobbels. Indien u een knobbel vindt, kunt u deze het beste laten onderzoeken bij de dierenarts. Deze kan vaststellen van welke aard de knobbel is en of er eventueel behandeling moet volgen.

Eten en drinken

Ook het voedingspatroon van een oudere kat verandert. Zo is het mogelijk dat uw kat veel eet maar toch afvalt; dit kan wijzen op een te snel werkende schildklier. In dat geval is het van belang dat de schildklier wordt afgeremd. Hier zijn verschillende behandelingen voor; laat uw dierenarts adviseren welke behandeling voor uw kat passend is. 

Sommige oudere katten hebben juist een verminderde eetlust, soms gepaard met braken. Dit kan wijzen op meerdere orgaanaandoeningen, zoals schildklier-, nier- en leverproblemen. Bezoek uw dierenarts als u deze symptomen ziet bij uw kat.

Daarnaast zie je vaak bij oudere katten dat ze meer gaan drinken en vaker moeten plassen. Dit kan meerdere oorzaken hebben. De belangrijkste zijn nier- en schildklierproblemen. Ook zijn senior katten gevoeliger voor (blaas)infecties door een verlaagde weerstand.

Gebitsproblemen komen bij katten veel voor. Katten zullen niet snel laten merken dat ze ergens last van hebben en blijven toch eten, ondanks de pijn. Door gebitsproblemen zal uw kat stinken uit zijn bek. Hieraan kunt u dus gebitsproblemen herkennen. Neem in dit geval uw kat mee naar de huisarts.

Zicht en gehoor

Het zicht van uw oudere kat kan verslechteren. Gedurende de jaren kan de ooglens troebel wordt, deze verandert dan vaak van kleur in grijswit of blauwig. Dit is ouderdomskwaal waar helaas veel oudere huisdieren last van krijgen.

Ook kunnen oudere katten last krijg van doofheid. Dit op verschillende manieren te herkennen; de kat is bijvoorbeeld schrikachtiger en slaapt vaak luider. Daarnaast zullen ze vaak harder miauwen omdat ze zichzelf minder (goed) kunnen horen.

Beweging

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 90% van alle katten boven de 12 jaar last heeft van artrose. Dit wordt vaker gezien bij oudere katten. Dit zorgt voor stijfheid in gewrichten. In veel gevallen lopen ze echter niet mank. Ze bewegen wel minder en zullen meer slapen. Een ander symptoom is slechte vachtverzorging, omdat de kat door de pijn minder goed in staat is zijn vacht te bereiken.

Gedrag

Net als bij mensen kunnen ook katten last krijgen van hersenveroudering (dementie). Dit is op verschillende manieren te herkennen. Zo kan het karakter van je oudere kat veranderen; hij wordt bijvoorbeeld schuwer of juist agressiever. Ook kan hij door de dementie zijn zindelijkheid verliezen en daardoor in huis of naast de kattenbak zijn behoefte doen.

Gedragsveranderingen zijn vaak ook het gevolg van pijn of andere ongemakken bij katten. Katten zijn meesters in pijn en ongemakken verbergen. Bezoek daarom de dierenarts als u een verandering in gedrag ziet.

Tenslotte

Laat de gezondheid van uw senior kat elk half jaar controleren. Onze senioren gezondheidscheck kunt u zelf van te voren invullen om te zien of een bezoekje aan de dierenarts gewenst is.

Gerelateerde artikelen