Raad van Beheer stapt uit Fairdog

Hond · 2 minuten leestijd

De Raad van Beheer, het overkoepelend orgaan voor de fokkerijen van rashonden en verantwoordelijk voor de uitgave van de zogenaamde stamboekpapieren, is uit Fairdog, een samenwerking van de hondensector, onderwijs en wetenschap, KNMvD en dierenwelzijnsorganisaties, gestapt omdat men niet de verwachte en gewenste vooruitgang zag. Het doel van alle partners was het creëren van een handelsplatform met een betrouwbaar aanbod van honden voor de consument.

Naar mening van de Raad van Beheer zouden de partners binnen Fairdog de eisen omtrent de fok van bepaalde rassen te strikt nemen, het gaat dan voornamelijk om de rassen met extreem korte snuiten, De Raad van Beheer is van mening dat zij aan de wettelijke eisen voldoet, Fairdog daarin tegen is van mening dat de Raad onvoldoende maatregelen neemt om aan de wettelijke maatregelen te voldoen die geleden sedert maart 2019, ze beschuldigen zelfs de Raad van het faciliteren van illegale fok. De wet schrijft voor dat de snuit van een hond minimaal de helft van de kop moet zijn met open neusgaten, de Raad van Beheer zou deze regels in de desbetreffende stamboeken nog niet hebben doorgevoerd en men zelfs toestaat om nog dieren te fokken met een kortere snuit.

mops hond

Ook heeft Fairdog de Raad aangesproken over de voortdurende inteelt van rassen, één van de doelstellingen van Fairdog, ook aan deze doelstelling zou de Raad onvoldoende meewerken ondanks dat men, naar zeggen van de Raad, werkt met een 100% DNA-afstammingscontrolle.

De druppel voor de beëindiging van de samenwerking is een inschrijvingsverzoek bij Fairdog van Cynophillia, hierin zou de Raad niet gekend zijn terwijl dit wel een vereisten zou zijn binnen de samenwerking. Daarnaast is  Cynophillia lid van het Raad van Beheer en zou, naar mening van de Raad, al een stem hebben binnen Fairdog, ook de motivatie om lid te kunnen worden binnen Fairdog is naar mening van de Raad onvoldoende.

De Raad van Beheer is van mening dat de stamboekhonden te veel aan regels gebonden gaan worden en niet stamboekhonden de vrije hand krijgen en de ongeorganiseerde fok volop doorgang kan vinden, echter het fokken en verhandelen van dieren als handelaar is aan strikte regels gebonden binnen de wet Dieren, iets wat de Raad dan ook uit het oog verliest.

 

TD.

Gerelateerde artikelen