Deze website is beveiligd met een PKI overheidscertificaat.

6de castratie- en sterilisatieactie in Lelystad

Vanaf 2013 hebben Dierenartsen Lelystad een jaarlijkse castratie- en sterilisatieproject voor mensen met een kleine beurs, zo hebben ze al in die jaren meer dan 200 katten geholpen. Op zaterdag 14 december zijn de dierenartsen en de assistenten weer van de partij in de operatiekamers van de dierenartsenpraktijk De Kempenaar.

Op deze dag helpen de dierenartsen de katten tegen een gereduceerde prijs de dieren van mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank of onder bewindvoering staan in het kader van het WSNP en dus vaak niet in staat zijn een dergelijke ingreep, men moet het wel aan kunnen tonen dat men tot die groep behoort.

Deze dag zal het team vrijwillig poezen en katers ‘helpen’. Wij willen met de kerstgedachte in het achterhoofd, de onbedoeld groeiende kattenpopulatie in Lelystad tegen gaan. Er wordt geprobeerd de middelen die nodig zijn om deze operatie uit te voeren (deels) gesponsord te krijgen van de verschillende leveranciers. De ingreep zal niet kosteloos, maar wel op dezelfde manier uitgevoerd worden als gebruikelijk is bij ons. Iedere kater en poes wordt gewaarborgd van dezelfde zorg. Alle katers en poezen worden kosteloos door ons gechipt en geregistreerd. U kunt deze dag vergelijken met een castratie en sterilisatie project in Spanje, maar dan in uw eigen gemeente!

Lees meer dierennieuws op: https://actueeldierennieuws.nl/

Download folder (PDF)
Dier gevonden?
AlertAdvertentie